5 måter å innføre et av de viktigste prinsippene i retrieverarbeid 😇

Ro fører til belønning! Har du hørt det før? Synes du prinsippet er ullent? Hva menes og i hvilke situasjoner kan du bruke det? Jeg skal gi deg noen tips og forklaringer.

La oss ta et eksempel. Når hunden din girer opp og blir urolig fordi den ønsker å oppnå noe - som for eksempel å få lov til å hente en dummy, skyldes det forventninger.

Gir du etter og lar hunden din hente dummyen når den piper, tramper med bena, hopper og spretter, har hunden din lært seg en strategi for å komme raskere til målet.

Da kan den bli enda mer urolig neste gang. Pip kan gå over til skrik og tramping med føttene kan gå over til å løpe etter dummyen før du har sagt at hunden får lov (også kalt knalling på stammespråket).

Ro fører til apport (belønning) ved utsending: Hvis hunden din ikke er rolig og samlet ved utsending - er det vanskeligere for den å holde fokus. Dette fører ofte til uønsket atferd ute i terrenget.

Nøkkelen er å gjøre det motsatte nemlig å bryte forventninger. Det vil i prinsippet si aldri la hunden få hente en apport når den er urolig. Kun når den er rolig og samlet. Da lærer hunden at den må være rolig for å få det den helst vil ha, i dette tilfellet dummyen.

Det mange ikke tenker på er at prinsippet også kan brukes i hverdagen, noe som kan ha stor innvirkning på apporteringstreningen.

Smitteeffekt: Prinsippet ro fører til belønning i hverdagen kan gi deg en stor bonus når du trener retrieverarbeid.

 

Nedenfor finner du 5 ulike situasjoner der det kan være nyttig å innføre prinsippet - ro fører til belønning:

1. Hunden din piper og maser om å få mat.

Forslag til løsning: Innfør en rutine der den skal sette seg og være rolig før du sier «Værsågod!».

Utnytt matsituasjonen: Ikke server hunden mat om den maser. Få den til å sette seg, mens du tilbereder, og kall den så inn på navn når den er rolig.


2. Hunden din tripper og piper fordi den vil at du skal sende den til en dummy.

Forslag til løsning: Snu deg rundt, si «Sitt og bli» og kjør en innkalling i motsatt retning i stedet. Prøv å sette hunden opp mot apporten igjen. Er den stille og rolig får den lov til å hente. Hvis ikke, sier du sitt og bli og henter apporten selv.

Bryt forventinger: Piper hunden din for å komme raskere til apporten? Gå og hent apporten selv.


3. Du skal treffe noen venner med hund. Hunden girer seg opp når den ser den andre hunden. Du henger etter som et slips, og føler at du har null kontroll.

Forslag til løsning: Få hunden til å sitte pent og rolig før du slipper den løs med andre hunder. Si «Fri!»- når hunden er avslappet og ikke maser.

Ro før lek: Lærer du hunden din å sitte rolig før den får leke med andre hunder, unngår du å miste kontrollen hver gang du møter en annen hund.


4. Hunden din tripper og sklir fremover på jaktfot på vei til skogen/treningsplassen fordi den gleder seg sånn.

Forslag til løsning: Snu å gå i en annen retning. Når hunden går rolig og samlet, snur du og forsøker igjen.

Snu og vent på riktig atferd: Når hunden din vil fort frem til treningsplassen bør du ikke akseptere at den sklir ut av posisjon. Snu og vent til hunden går ordentlig.


5. Hunden din vil buse ut av bilen med en gang du åpner burdøra eller bakluka for å gå tur eller trene.

Forslag til løsning: Ikke la hunden slippe ut av bilen før den er helt rolig.

Værsågod ut av bil: Ro når hunden skal ut av bilen kan i være en god sikkerhet, men også gagne jakttreningen din.


Alt henger sammen med alt. God hverdagsdressur = god jaktdressur. Eller hva erfarer du?

God trening!

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.